&noscript=1 /> Historia lokalnej sprzedaży bezpośredniej w Południowym Tyrolu
 
O początkach 
lokalnej sprzedaży bezpośredniej
O początkach 
lokalnej sprzedaży bezpośredniej

O początkach
lokalnej sprzedaży bezpośredniej

Produkty jakości

Produkty rolne wysokiej jakości

Zachować to, co sprawdzone

Lokalna sprzedaż bezpośrednia to najbardziej pierwotna forma sprzedaży produktów rolnych o długiej tradycji. Dzisiaj ma ona w Południowym Tyrolu coraz większe znaczenie.

Lokalna sprzedaż bezpośrednia to najbardziej pierwotna forma sprzedaży produktów rolnych o długiej tradycji. Dzisiaj ma ona w Południowym Tyrolu coraz większe znaczenie.

Rolnictwo w Południowym Tyrolu opiera się na małych gospodarstwach. Produkcja różnych wyrobów oraz ich przetwarzanie mają długą tradycję w rodzinach rolniczych. Początkowo produkty z własnego gospodarstwa przetwarzano tylko na własne potrzeby. Ze względu na ich położenie w Alpach, do gospodarstw górskich prowadziły jeszcze do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku małe lub trudno przejezdne drogi. Oprócz zaspokajania własnych potrzeb sprzedaż produktów z własnego gospodarstwa pozwalała nieco poprawić dochody rodzin rolniczych. Żywność prosto z gospodarstwa kupowali najczęściej sąsiedzi z tej samej miejscowości. Niektóre rodziny rolnicze samodzielnie zawoziły też swoje produkty do miast i sprzedawały je na targach, w sklepach lub w gospodach. Dodatkowy dochód pozwalał im z kolei kupować artykuły spożywcze i towary, których nie mogli wytwarzać sami w swoich gospodarstwach. W ten sposób większość rodzin rolników górskich zajmowała się każdego dnia przetwarzaniem i konserwowaniem produktów spożywczych. Dzisiaj tradycje te są widoczne w olbrzymiej wiedzy zgromadzonej przez naszych lokalnych sprzedawców, którzy z mleka wytwarzają masło, jogurt i ser, konserwują mięso oraz wytwarzają z niego boczek „Speck” i wędliny, robią przetwory z warzyw, a także konserwują jagody, owoce i warzywa.

 

Kolej szynowa, kolej linowa i drogi zmieniły strukturę lokalnej sprzedaż bezpośredniej w Południowym Tyrolu

 

Tradycja lokalnej sprzedaży bezpośredniej utrzymywała się wśród rolników Południowego Tyrolu do czasu uruchomienia kolei szynowej pod koniec XIX wieku. Dzięki kolei Południowy Tyrol został połączony z rynkiem Austro-Węgier i mógł rozpocząć eksport produktów spożywczych. Działania te położyły podwaliny pod przyszłą specjalizację rynku i sektor spółdzielczy. Linie kolejowe wykorzystywano głównie do eksportu jabłek za granicę, co w latach trzydziestych XX wieku zapoczątkowało powstanie wielu spółdzielni na rynku owoców. Pierwotna forma lokalnej sprzedaży bezpośredniej przetrwała jednak w gospodarstwach górskich do lat sześćdziesiątych, gdyż wiele z nich nie miało jeszcze połączenia z doliną. Zmiany przyniosło tam dopiero utworzenie dróg i powstanie kolei linowej.

 

Wzrost liczby spółdzielni – zmniejszenie się lokalnej sprzedaży bezpośredniej

 

Wskutek tych przełomowych zmian na znaczeniu w Południowym Tyrolu zyskały spółdzielnie zajmujące się przetwórstwem i wprowadzaniem produktów do obrotu. W konsekwencji gospodarstwa rolne wyspecjalizowały się jeszcze bardziej w produkcji mleka, owoców i winogron. Do dziś sektor spółdzielczy nie jest nigdzie na świecie tak silnie rozwinięty, jak właśnie w Południowym Tyrolu. Obecnie więcej niż 90% rolników może pochwalić się członkostwem w jednej z ponad 60 spółdzielni rolniczych. Organizacja sprzedaży w formie spółdzielni miała jednak także negatywne skutki. Wśród rolników mocno zmniejszyła się bowiem lokalna sprzedaż bezpośrednia.

 

Nowe ożywienie

 

Dopiero w ostatnich trzydziestu latach można obserwować nowy rozkwit lokalnej sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Blisko 500 lokalnych sprzedawców w Południowym Tyrolu dystrybuuje dziś swoje wyroby bezpośrednio w gospodarstwie albo na targach rolnych, w sklepach oraz w gospodach – i jest to tendencja wzrostowa. Powodem jest coraz większe zainteresowanie regionalnymi produktami spożywczymi wśród miejscowych i gości, a także możliwość zapewnienia sobie przez rodziny rolnicze dodatkowego dochodu we własnym gospodarstwie oraz dalszego rolniczego bytu.

Dzięki długiej tradycji lokalnej sprzedaży bezpośredniej nasi producenci mogą dzisiaj wykorzystywać bogatą wiedzę na temat przetwarzania i konserwowania żywności do wytwarzania swoich wysokiej jakości produktów. Można się o tym przekonać, degustując dowolny z naszych wysokiej jakości produktów marki „Roter Hahn”.

czytaj więcej czytaj mniej

Roter Hahn

Zachować tradycje

Roter Hahn to produkty wysokiej jakości od naszych lokalnych sprzedawców, sprawdzone gospodarstwa na spędzenie urlopu, wyśmienita domowa kuchnia w wybranych gospodach oferujących własne wyroby i prawdziwe rękodzielnictwo ludowe. Wszystkie filary marki „Roter Hahn” mają długą tradycję. Tutaj przedstawiamy ich historię.