X Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności Click here for further information.
Home
Ochrona danych osobowych

ochrona danych osobowych

Wyjaśnienia w rozumieniu art. 13 dekretu z mocą ustawy nr 196/2003

Szanowni Państwo,
dekret ustawodawczy nr 196/2003 (włoski kodeks regulujący ochronę danych) przewiduje ochronę osób i innych podmiotów przy przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z tymi przepisami będziemy przetwarzać Państwa dane poprawnie i z zachowaniem poufności.

Zgodnie z art. 13 Dlvo Nr 196/2003 informujemy, że:
Związek Gospodarzy Południowego Tyrolu (Der Südtiroler Bauernbund) z siedzibą w K.-M.-Gamper-Str. 5, I-39100 Bozen (BZ) wykorzystuje udostępnione przez Państwa dane do wysyłki wiadomości reklamowych i odpowiedzi na pytania. W tym celu dane są przetwarzane i przechowywane elektronicznie. Udostępnienie Państwa danych jest dobrowolne. Państwa dane nie będą przekazywane stronom trzecim ani przetwarzane w inny sposób.
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych jest Dr Siegfried Rinner.

W każdej chwili przysługują Państwu prawa na podstawie art. 7 Dlvo 196/2003 przytoczone poniżej:

Dekret ustawodawczy nr 196/2003, art. 7 - Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy jej dane są przetwarzane, gdzie się znajdują, także wówczas, gdy nie są one przechowywane; oraz ma prawo do otrzymania tych informacji w zrozumiałej formie.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji o
a) pochodzeniu danych osobowych;
b) celu i sposobie ich przetwarzania;
c) stosowanym systemie - w przypadku elektronicznego przetwarzania tych danych;
d) najważniejszych danych identyfikujących osoby uprawnione, odpowiedzialne i przedstawicieli określonych zgodnie z art. 5 ust. 2;
e) osobach lub kategoriach osób, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe lub które na podstawie pełnionej funkcji, odpowiedniego pełnomocnictwa jako osoby odpowiedzialnej lub osoby, której powierzono wykonywanie czynności, mogą żądać informacji o danych osobowych.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do
f) żądania aktualizacji, poprawienia lub, w razie potrzeby, uzupełnienia danych;
g) żądania, aby dane przetwarzane niezgodnie z prawem zostały usunięte, anonimizowane lub zablokowane; dotyczy to również danych, których przechowywanie nie jest wymagane do celów, dla których zostały otrzymane;
h) otrzymania potwierdzenia, że wymagania określone w literach a) i b) zostały przedstawione osobom, którym dane udostępniono lub które przekazują dane, pod warunkiem że nie jest to niemożliwe lub nakład wysiłku w tym celu byłby w sposób nieuzasadniony większy w stosunku do chronionego prawa.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, w całości lub w części
a) sprzeciwić się z uzasadnionych powodów przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, również kiedy te dane są przetwarzane zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane;
b)sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, kiedy to przetwarzanie służy do celów wysyłki materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, badania rynku lub opinii lub przekazywania informacji handlowych.