Zgodnie z dyrektywą 2009/136/WE informujemy, że strona ta wykorzystuje własne techniczne pliki cookie oraz korzysta z plików cookie osób trzecich w celu umożliwienia efektywniejszego poruszania się po stronie oraz prawidłowego korzystania z niej.
Home
Ochrona danych

Ochrona danych

Stan na dzień: 25.05.2018

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśnimy, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, co z nimi robimy i w takim celu oraz na jakiej podstawie się to odbywa. Ponadto informujemy w niej o przysługujących Państwu prawach.

Realizując rozporządzenie (WE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, zwane danej RODO, głównie na podstawie art. 13 i 14 przekazujemy Państwu, co następuje:

Nazwa i dane kontaktowe administratora:

Nazwa: Südtiroler Bauernbund
Przedstawiciel prawny: Dr. Siegfried Rinner
tel.: +39 0471 999333
faks.: +39 0471 981171
email: info@sbb.it

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Każda osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się z pytaniami w sprawie ochrony danych osobowych do naszego inspektora danych osobowych.

Imię i nazwisko inspektora danych osobowych:
email: datenschutz@sbb.it

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, przechowujemy pewne dane o wykorzystywanej przez Państwo przeglądarce i systemie operacyjnym, dacie i godzinie odwiedzin, statusie dostępu (np. czy udało się wejść na stronę czy wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystaniu z funkcji strony, ewentualnych wyszukiwanych hasłach, częstotliwości, z jaką odwiedzają Państwo poszczególne strony, oznaczeniu przeglądanych plików, ilości przekazywanych danych, stronie internetowej, z jakiej trafili Państwo na naszą stronę, i stronie internetowej, do której trafili Państwo poprzez naszą stronę, niezależnie od tego, czy nastapiło to  w wyniku kliknięcia na link na naszych stronach czy po wpisaniu domeny bezpośrednio w pole wpisowe tej samej karty (bądź  tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony.  

Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w celu zapobiegania atakom na nasze strony internetowe lub próbom oszustwa oraz w celu wykrywania takich ataków i prób przechowujemy przez siedem dni Państwa adres IP oraz nazwę dostawcy usług internetowych, kraj, z którego uzyskuje się dostęp, język, w którym strona jest przeglądana, oraz czas trwania wizyty;

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić połączenie strony internetowej z komputerem użytkownika. W tym celu adres IP osoby zainteresowanej musi pozostać zapisany przez cały czas trwania sesji.

Przeznaczenie:

1. Dane osobowe gromadzone podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej wykorzystujemy w celu uczynienia jej bardziej przyjazną dla użytkownika i ochrony naszych systemów przed atakami.
 
2. Jeśli podają nam Państwo dane osobowe, np. w ramach rejestracji, formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub w celu realizacji umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, do zarządzania relacjami z klientem oraz do obsługi wszelkich transakcji handlowych, w każdym przypadku w zakresie niezbędnym do tego celu.

Podstawa prawna:
 
1. Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, to  stanowiła ona podstawę prawną ich przetwarzania (patrz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 
2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu złożenia oferty lub realizacji umowy z Państwem.
 
3. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 
4. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu reprezentowania naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Uzasadnione interesy:

Uzasadnionym interesem jest dla nas utrzymanie funkcjonalności systemów informatycznych, marketing własnych produktów i usług oraz dokumentowanie kontaktów biznesowych.

Kategorie odbiorców:

1. Google Analytics
2. AddThis
3. Media społecznościowe: Facebook, Twitter, Google+
4. Etracker
5. Facebook Pixel

Zamiar przekazania do państwa trzeciego lub organizacji:

Państwa dane nie będą przez nas przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Czas przechowywania:

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów archiwizacyjnych. Szczegóły można znaleźć pod nagłówkiem Cookies.

Państwa prawa:

Mogą Państwo poprosić o potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Mają Państwo również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;
Mają Państwo również prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam Państwo podali, w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do cofnięcia zgody:

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody w żadnym przypadku nie wpływa na legalność przetwarzania danych przeprowadzonego na podstawie tejże zgody aż do jej cofnięcia.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego:

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego środka prawnego, przysługuje Państwu prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo przebywają, pracują lub w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących jest sprzeczne z RODO.

We Włoszech można skontaktować się z następującym organem nadzorczym:

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA
faks: (+39) 06.69677.3785
centrala: (+39) 06.696771
email: garante@gpdp.it
certyfikowany email: protocollo@pec.gpdp.it

Udostępnianie danych osobowych:

Użytkownik nie jest prawnie ani umownie zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych. Możliwe jest jednak, że niektóre funkcje strony zależą od podania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach nie przekażą Państwo danych osobowych, spowoduje to, że funkcje strony nie będą dostępne lub będą dostępne tylko w ograniczonym zakresie.

Zbieranie danych do udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej.

Istnieje możliwość dezaktywacji następujących dostawców:

a)    Google Analytics
b)    AddThis
c)    media społecznościowe: Facebook, Twitter, Google+
d)    Etracker
e)    Facebook Pixel

Pliki cookie, o których mowa powyżej, można indywidualnie zablokować pod następującym linkiem:
ciasteczko

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Nie przewidziano zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Wykorzystywanie danych do innych celów:

Państwa dane będą wykorzystywane do celów innych niż te, do których zostały zebrane, wyłącznie po uprzednim powiadomieniu i z uwzględnieniem art. 6 RODO.  

Uwaga: Włoskie przepisy dostosowujące nie zostały jeszcze przyjęte. Niemniej jednak nasza Polityka prywatności może w każdej chwili ulec zmianie w związku z nowymi przepisami europejskimi lub wymogami organu ochrony danych. Dlatego od czasu do czasu należy sprawdzać to oświadczenie pod kątem aktualizacji.