Zgodnie z dyrektywą 2009/136/WE informujemy, że strona ta wykorzystuje własne techniczne pliki cookie oraz korzysta z plików cookie osób trzecich w celu umożliwienia efektywniejszego poruszania się po stronie oraz prawidłowego korzystania z niej.
WEB
Back Home

Polityka prywatności

Informacja w rozumieniu art. 13 dekretu ustawodawczego nr. 196/2003

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformowyć, że włoski Kodeks ochrony danych osobowych (Dlvo Nr. 196/2003) przewiduje ochronę osób i innych podmiotów w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z ustawą, Państwa dane będą przez nas przetwarzane z zachowaniem zasad prawidłowości i poufności

Zgodnie z art. 13 ustawy 196/2003 włoski Kodeks ochrony danych osobowych informujemy:
Południowotyrolski Związek Gospodarzy Rolnych [Der Südtiroler Bauernbund] z siedzibą w Bozen, (BZ) pod adresem: K.-M.-Gamper-Str. 5, I-39100 wykorzystuje Państwa dane w celu wysyłania materiałów reklamowych i ogłoszeniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Państwa dane zostaną w tym celu przetworzone i zapisane w formie elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe, podawane przy zamawianiu katalogów, nie zostaną przekazane osobom trzecim ani nie będą przetwarzane.
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest dr Siegfried Rinner.

W każdej chwili możecie Państwo zwrócić się do Południowotyrolskiego Związku Gospodarzy Rolnych [Der Südtiroler Bauernbund] w celu dochodzenia swoich praw wynikających z art. 7 ustawy 196/2003 włoski Kodeks ochrony danych osobowych, w brzmieniu:

Dekret ustawodawczy nr. 196/2003, art. 7- Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa

1. Zainteresowany ma prawo do informacji na temat danych dotyczących jego osoby, również wtedy, gdy nie zostały one jeszcze zarejestrowane; ponadto ma on prawo do uzyskania informacji na temat tych danych w zrozumiałej formie.

2. Zainteresowany ma prawo do informacji na temat:
a) pochodzenia danych osobowych;
b) celu i sposobów ich przetwarzania;
c) stosowanego systemu, jeśli dane przetwarzane są w formie elektronicznej;
d) najistotniejszych danych dotyczących administratora, innych osób odpowiedzialnych, a także przedstawiciela wymienionego w art. 5 ust.2
e) osób lub grup osób, którym dane osobowe mogą zostać przekazane, przedstawicieli ustanowionych w danym kraju, a także osób, które będąc odpowiedzialnymi lub działając na zlecenie mogą mieć dostęp do tych danych.

3. Zainteresowany ma prawo do:
f) aktualizowania, sprostowywania lub, jeśli to konieczne, do uzupełniania danych;
g) usunięcia bezprawnie przetworzonych danych, przekształcenia ich w formę anonimową lub zablokowania; dotyczy to danych, których przechowywanie w celach, dla których zostały zebrane i przetworzone, nie jest konieczne;
h) otrzymania potwierdzenia, że o czynnościach wymienionych pod literami a) i b), włącznie z ich treścią, zostały poinformowane osoby, które te dane otrzymały badź je przetwarzały, z wyjątkiem sytuacji, w których nakład środków byłby niewspółmierny do chronionego prawa.

4. Zainteresowany ma prawo do częściowej lub całkowitej odmowy
a) przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku uzasadnionych powodów, nawet jeśli dane wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem;
b) przetwarzania jego danych osobowych, jeśli są one wykorzystywane w celu przesyłania materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzania badań rynku i opini publicznej oraz uzyskania informacji handlowych.