X Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności Click here for further information.
Home
Ochrona danych osobowych

ochrona danych osobowych

Wyjasnienia w rozumieniu art. 13 dekretu z moca ustawy nr 196/2003

Szanowni Panstwo,
dekret ustawodawczy nr 196/2003 (wloski kodeks regulujacy ochrone danych) przewiduje ochrone osób i innych podmiotów przy przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z tymi przepisami bedziemy przetwarzac Panstwa dane poprawnie i z zachowaniem poufnosci.

Zgodnie z art. 13 Dlvo Nr 196/2003 informujemy, ze:
Zwiazek Gospodarzy Poludniowego Tyrolu (Der Südtiroler Bauernbund) z siedziba w K.-M.-Gamper-Str. 5, I-39100 Bozen (BZ) wykorzystuje udostepnione przez Panstwa dane do wysylki wiadomosci reklamowych i odpowiedzi na pytania. W tym celu dane sa przetwarzane i przechowywane elektronicznie. Udostepnienie Panstwa danych jest dobrowolne. Panstwa dane nie beda przekazywane stronom trzecim ani przetwarzane w inny sposób.
Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie Panstwa danych jest Dr Siegfried Rinner.

W kazdej chwili przysluguja Panstwu prawa na podstawie art. 7 Dlvo 196/2003 przytoczone ponizej:

Dekret ustawodawczy nr 196/2003, art. 7 - Prawo dostepu do danych osobowych i inne prawa

1. Osoba, której dane dotycza, ma prawo do uzyskania informacji, czy jej dane sa przetwarzane, gdzie sie znajduja, takze wówczas, gdy nie sa one przechowywane; oraz ma prawo do otrzymania tych informacji w zrozumialej formie.

2. Osoba, której dane dotycza, ma prawo do informacji o
a) pochodzeniu danych osobowych;
b) celu i sposobie ich przetwarzania;
c) stosowanym systemie - w przypadku elektronicznego przetwarzania tych danych;
d) najwazniejszych danych identyfikujacych osoby uprawnione, odpowiedzialne i przedstawicieli okreslonych zgodnie z art. 5 ust. 2;
e) osobach lub kategoriach osób, którym moga zostac udostepnione dane osobowe lub które na podstawie pelnionej funkcji, odpowiedniego pelnomocnictwa jako osoby odpowiedzialnej lub osoby, której powierzono wykonywanie czynnosci, moga zadac informacji o danych osobowych.

3. Osoba, której dane dotycza, ma prawo do
f) zadania aktualizacji, poprawienia lub, w razie potrzeby, uzupelnienia danych;
g) zadania, aby dane przetwarzane niezgodnie z prawem zostaly usuniete, anonimizowane lub zablokowane; dotyczy to równiez danych, których przechowywanie nie jest wymagane do celów, dla których zostaly otrzymane;
h) otrzymania potwierdzenia, ze wymagania okreslone w literach a) i b) zostaly przedstawione osobom, którym dane udostepniono lub które przekazuja dane, pod warunkiem ze nie jest to niemozliwe lub naklad wysilku w tym celu bylby w sposób nieuzasadniony wiekszy w stosunku do chronionego prawa.

4. Osoba, której dane dotycza, ma prawo, w calosci lub w czesci
a) sprzeciwic sie z uzasadnionych powodów przetwarzaniu dotyczacych jej danych osobowych, równiez kiedy te dane sa przetwarzane zgodnie z celem, w jakim zostaly zebrane;
b)sprzeciwic sie przetwarzaniu dotyczacych jej danych osobowych, kiedy to przetwarzanie sluzy do celów wysylki materialów reklamowych, sprzedazy bezposredniej, badania rynku lub opinii lub przekazywania informacji handlowych.